Dự thảo sửa đổi một số quy định về kinh doanh xăng dầu

Dự thảo sửa đổi một số quy định về kinh doanh xăng dầu

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu: Phương án 1 là ...
Dự thảo lộ trình và phương thức giảm nhẹ khí nhà kính

Dự thảo lộ trình và phương thức giảm nhẹ khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu, đảm bảo tính khả ...
Tăng lương cơ sở thêm 7,38% từ 01/7/2020

Tăng lương cơ sở thêm 7,38% từ 01/7/2020

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức ...
Đề xuất mới về khai thuế, tính thuế

Đề xuất mới về khai thuế, tính thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, trong đó có ...
Đề xuất mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đề xuất mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ...
Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi ...
Dự thảo Nghị định Quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Dự thảo Nghị định Quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự ...
Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động