Thứ ba 02/06/2020 04:26

Cắt giảm 211 chi cục thuế trên cả nước

27/09/2019 08:13
Tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế đã thực hiện hợp nhất được 401 chi cục thuế thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 chi cục thuế, giảm 211 chi cục thuế.
Thu ngân sách sẽ giảm 76,6 tỉ đồng nếu hạ thuế nhập khẩu nhôm Thí điểm đấu giá nhập khẩu hạn ngạch thuế quan 98.700 tấn đường Cục Thuế Hà Nội "điểm mặt" hơn 700 doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 520 phê duyệt Kế hoạch triển khai, sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, ổn định, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đã cắt giảm 211 Chi cục thuế trên cả nước - ảnh MH.

Để thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết, thành lập ban chỉ đạo triển khai tại Tổng cục Thuế và tại các Cục Thuế. Chỉ đạo các cục thuế xây dựng đề án thành lập chi cục thuế khu vực tại địa phương; triển khai đồng loạt các công việc, từ việc tổ chức bộ máy, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, đảm bảo việc chi cục thuế khu vực mới thành lập phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai điểm, thành lập chi cục thuế khu vực tại 6 địa phương, theo đó hợp nhất 34 chi cục thuế để thành lập 6 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế. Trong quá trình triển khai đã rút kinh nghiệm để nhân rộng để triển khai trên địa bàn toàn quốc.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai hai đợt sắp xếp để thành lập chi cục thuế khu vực đối với 25 tỉnh. Trong tháng 9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký 35 quyết định thành lập các chi cục thuế khu trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố.

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất được 401 chi cục thuế thuộc 61 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 chi cục thuế, giảm 211 chi cục thuế. Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 còn 500 chi cục thuế, cùng với việc cắt giảm được 211 chi cục thuế thì đã cắt giảm được 1.500 đội thuế.

Lê Hạnh (T/H)
Xem phiên bản mobile