Chiến lược công nghiệp xanh thân thiện môi trường ở Vĩnh Phúc

24/11/2023 07:08 Tăng trưởng xanh
Bằng việc sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, giảm thiểu chất thải và khí thải, tiết kiệm điện năng... theo tiêu chí lấy kinh doanh xanh là chiến lược phát triển, các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đang giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Thực hiện “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn xác định tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, địa phương, DN và các tổ chức xã hội.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sản xuất, kinh doanh có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường và đóng góp lớn cho phát triển KT - XH; từng bước cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; gắn phát triển công nghiệp với BVMT; chú trọng đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) xanh và hiện đại.

Chiến lược công nghiệp xanh thân thiện môi trường ở Vĩnh Phúc
Với việc lấy tiêu chí lấy kinh doanh xanh là chiến lược phát triển, các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đang góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng xanh và bền vững.

Hiện, toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp (KCN) được thành lập và có Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó, 8 KCN đã đi vào hoạt động đều có hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, đảm bảo các yêu cầu về môi trường theo quy định, có không gian xanh và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động như KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Bình Xuyên; Bá Thiện II; Khai Quang...

Cùng với đó, nhận thức của người dân, DN trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh cũng được cải thiện rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng. Các DN trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện công cuộc chuyển đổi xanh, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh doanh, tuân thủ nghiêm các quy định về BVMT, góp phần hạn chế quá trình nóng lên toàn cầu, thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu; đóng góp không nhỏ giúp Vĩnh Phúc dành vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước...”

Cùng với đó, tăng trưởng xanh và bền vững cũng là mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong các giai đoạn tới. Để phát huy vai trò chủ thể trong tăng trưởng xanh và bền vững, các DN trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lồng ghép yếu tố môi trường và công tác bảo vệ môi trường vào mục tiêu, kế hoạch sản xuất hằng năm.

Từ đó, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế, giúp DN tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hóa...

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động