Thứ ba 14/07/2020 07:34

Chính sách nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học

01/11/2019 13:16
Tổng cục Hải quan vừa có ý kiến trả lời Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản về việc nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học.
Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu
chinh sach nhap khau thiet bi quan trac da thien tai phuc vu nghien cuu khoa hoc
Thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học được miễn thuế nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, chính sách quản lý nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Về chính sách thuế nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học, căn cứ quy định tại Khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học được miễn thuế nhập khẩu.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile