Thứ hai 25/09/2023 09:30
Dòng sự kiện
Nghệ An:

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

04/05/2020 14:46
UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
cong bo danh muc thu tuc hanh chinh linh vuc moi truong
UBND cấp huyện giải quyết đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường và tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 10 thủ tục, như sau: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, UBND tỉnh và Sở Tài nguyê và Môi trường còn có chức năng xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường; Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng được quyền chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 02 thủ tục là đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường và tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

UBND cấp xã được giải quyết 2 thủ tục hành chính gồm tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Thu Vân

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động