Đồng Nai sẽ dừng việc chôn lấp chất thải rắn trực tiếp vào năm 2030

18/03/2024 15:17 Quản lý nguồn thải
Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn.

Việc xây dựng và ban hành Đề án nhằm đưa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế tối đa và tiến tới không chôn lấp chất thải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững.

Đồng Nai sẽ dừng việc chôn lấp chất thải rắn trực tiếp vào năm 2030
Đồng Nai sẽ dừng việc chôn lấp chất thải rắn trực tiếp vào năm 2030

Đề án đặt ra các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 có 80% tổ chức, cá nhân thu gom rác sinh hoạt và 100% đơn vị vận chuyển đồng bộ phương tiện, trang thiết bị phù hợp với việc phân loại rác; 100% trạm trung chuyển chất thải được đầu tư xây dựng, cải tạo phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về xây dựng và bảo vệ môi trường. Giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động xử lý chất thải còn 70%.

Đến năm 2030, tất cả khu xử lý chất thải sinh hoạt chuyển sang công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng hoặc phát điện, chấm dứt chôn lấp chất thải rắn trực tiếp. Cũng theo kế hoạch, năm 2030 Đồng Nai sẽ đưa dự án Đốt rác phát điện tại xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu vào vận hành; tất cả các khu xử lý chất thải áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp quy định. Giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động xử lý chất thải còn 70%.

Được biết, dự án Đốt rác phát điện nêu trên có tổng kinh phí hơn 4,6 ngàn tỷ đồng từ sự nghiệp môi trường cấp tỉnh và cấp huyện; nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xã hội hóa.

Cũng tại tại hội nghị, các bên đã trao đổi giải pháp tuyên truyền nội dung Đề án đến từng hộ gia đình; áp dụng quy định xử phạt không phân loại rác sinh hoạt, bỏ rác không đúng quy định; xử lý rác phát sinh trên các tuyến đường giao thông…

Ông Võ Văn Phi - TPhó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua tỉnh có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Hiện hầu hết các khu công nghiệp có khu xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp có hợp động thu gom, xử lý chất thải các loại theo quy định. Ở vùng nông thôn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thú y được thu gom, xử lý đúng cách, môi trường chăn nuôi ngày một tốt hơn.

Riêng với rác thải sinh hoạt, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý đã được chú trọng, tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt của tỉnh đạt dưới 15%; các địa phương trong tỉnh không còn bãi rác tự phát…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, quá trình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh cần sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả các của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thu gom và xử lý, chủ nguồn thải.

Nguyễn Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động