Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II: Góp phần tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Ninh Bình

27/12/2023 07:15 Văn hóa
Tối 26/12, Chương trình khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" đã chính thức diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình.
Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, điểm kết nối, giao thoa của 3 vùng kinh tế và văn hóa, đó là: đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và vùng núi phía Bắc, tỉnh Ninh Bình tự hào có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được bồi tụ bởi nhiều lớp trầm tích văn hóa. Cùng với những di tích lịch sử ghi dấu sự xuất hiện của người tiền sử cách đây hơn 3 vạn năm, Hoa Lư-Ninh Bình vào thế kỷ thứ X đã được chọn làm kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt-Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc với 3 triều đại: Đinh-Tiền Lê-Lý. Cư dân Ninh Bình qua nhiều thế hệ đã sáng tạo, lưu truyền, lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với cốt cách riêng có được in dấu trên gần 2.000 di sản văn hóa vật thể, gần 400 di sản văn hóa phi vật thể.

Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023.

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, di sản kép đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, tạo cơ hội và động lực mới để Ninh Bình thực hiện mô hình phát triển gắn kết hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh, hội nhập vào mạng lưới các đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO trên thế giới.

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, bằng ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vươn lên thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước, từ năm 2022 trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương; trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại của đất nước; trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, coi trọng phát huy nguồn lực tự nhiên và nguồn lực văn hóa trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển bền vững. Giữ vững địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh. Hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Là điểm đến an toàn, tạo được niềm tin của du khách và các nhà đầu tư.

Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Màn khai từ "Đất Cố đô" đã mở đầu Chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được và tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo, Ninh Bình thực hiện nhất quán, kiên định phương thức phát triển "Xanh, Bền vững và Hài hòa", dựa trên cơ sở phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An-Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên các tiêu chí đặc thù của địa phương có di sản văn hóa vật thể sở hữu danh hiệu UNESCO, lấy tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo làm giá trị cốt lõi.

Tiếp nối thành công của Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, các vùng miền trong nước, quốc tế, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định nỗ lực và năng lực của Ninh Bình trong tổ chức sự kiện văn hóa có quy mô lớn; phản ánh bức tranh đa sắc của di sản văn hóa các vùng miền trong cả nước được tỏa sáng trong không gian "sơn kỳ, thủy tú, động tiên" của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An với nghệ thuật trình diễn thực cảnh đặc sắc.

Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng tại Lễ khai mạc đưa khán giả đến với trải nghiệm những sắc màu di sản của các vùng di sản trong cả nước.

Lựa chọn Chủ đề năm 2023 là "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa", Ninh Bình hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, có tính chất thường niên, thu hút, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được tham dự chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023, với chủ đề "Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa". Đồng chí đã biểu dương, đánh giá cao tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động gìn giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa-tài sản quý báu và niềm tự hào của dân tộc ta. Phó Chủ tịch nước mong muốn, Festival Ninh Bình-Tràng An tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của Nhân dân và du khách ở trong và ngoài nước, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình, mang tầm quốc gia và quốc tế...

Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Chính thức khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II năm 2023
Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

“Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các vùng miền, các dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đó là: phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi"; phát huy giá trị văn hóa trở thành sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng” - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng, cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất Cố đô Hoa Lư, quyết tâm xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng tại Lễ khai mạc với các chương: Chương 1 "Ninh Bình-tinh hoa miền di sản" là câu chuyện gần gũi, bình dị về con người văn hóa đậm bản sắc của vùng đất Ninh Bình, dấu ấn văn hóa Cố đô Hoa Lư, nét đẹp của các làng nghề truyền thống và những lễ hội dân gian, góp phần nối dài mạch nguồn di sản, lịch sử truyền thống, những điều tốt đẹp về một vùng quê địa linh nhân kiệt; Chương 2 "Ngàn tinh hoa hội tụ" là sự kết tinh văn hóa các vùng miền, đem đến một bức tranh sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa, đưa khán giả đến với trải nghiệm những sắc màu di sản của các vùng di sản trong cả nước.

Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa… được hòa quyện, tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng, miền dọc theo chiều dài đất nước...Chương trình khai mạc cùng các tiết mục nghệ thuật đã đem lại cho đại biểu, du khách và nhân dân tham dự có những trải nghiệm thú vị, để thêm yêu, thêm gắn bó với một vùng đất Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình thân thiện, mến khách.

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư và giá trị di sản văn hóa của các vùng, miền trong cả nước, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, mở đầu cho mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa tại vùng đất Cố đô đầy ắp di sản...

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" diễn ra từ ngày 26 - 31.12 tại huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình với 4 hoạt động đặc sắc gồm: Chương trình khai mạc Festival (diễn ra vào 20 giờ ngày 26/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ (diễn ra vào 20 giờ ngày 28/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ và giao lưu quốc tế (diễn ra vào 20 giờ ngày 29/12 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham) và Chương trình bế mạc "Rực lửa Cố đô"- chào đón năm mới (diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 31/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An).
Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động