Giám sát chặt chẽ xử lý chất thải công nghiệp: Tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch đối với doanh nghiệp cung ứng ứng dịch vụ và phát thải

08/11/2022 00:00 Chính sách - Pháp luật
Các tỉnh Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường giám sát việc xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh Bắc Ninh, tại Văn bản số 3163/UBND-NN yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại không đúng nơi quy định. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, trinh sát, mật phục bắt quả tang các đối tượng đổ rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại không đúng nơi quy định và các đối tượng tổ chức đốt rác gây ô nhiễm môi trường; báo cáo vào ngày 15 hằng tháng, để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh tiến hành kiểm tra tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động có phát sinh rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại về việc xử lý rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại: Hợp đồng xử lý, thực tế việc xử lý… đề xuất biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp không thực hiện xử lý rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/11.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra tất cả các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đang hoạt động có phát sinh rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và các nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại về: Hợp đồng xử lý, thực tế việc xử lý… đề xuất xử lý các doanh nghiệp không thực hiện xử lý rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, phòng ban liên quan tăng cường kiểm tra các địa điểm dễ xảy ra việc đổ trộm và đốt rác thải công nghiệp và nguy hại không đúng nơi quy định; đồng thời, khuyến khích, tuyên truyền, vận động người dân tố giác các hành vi trên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hằng tháng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường giám sát thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo thẩm quyền; tăng cường giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp theo thẩm quyền.

Giám sát chặt chẽ xử lý chất thải công nghiệp: Tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch đối với doanh nghiệp cung ứng ứng dịch vụ và phát thải
Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giám sát chặt các khu vực có nguy cơ xảy ra hành vi chôn, lấp đổ chất thải công nghiệp

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các huyện, thị xã, thành phố rà soát, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải công nghiệp bất hợp pháp (các khu hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực giáp ranh...); chủ động xử lý hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công an tỉnh chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp theo thẩm quyền; rà soát, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi chôn, lấp, đo thải chất thải công nghiệp bất hợp pháp theo thẩm quyền (các khu hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực giáp ranh...); chủ động xử lý hoặc phổi hợp với các cơ quan liên quan xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì tăng cường giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp trong các khu công nghiệp; chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Giao thông Vận tải chủ động kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp và chủ động xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo thẩm quyền; chủ động xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…

NDT
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động