Thứ hai 06/07/2020 06:37

Hạn nộp hồ sơ rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ mặt hàng tôn màu

16/09/2019 15:48
Doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với tôn màu phải nộp hồ sơ gửi cơ quan điều tra trước 17h ngày 15/10/2019.
Rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06) Hướng dẫn biện pháp tự vệ đối với hàng dệt may trong Hiệp định CPTPP

Đó là thông báo của Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) gửi các doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ mặt hàng tôn màu.

Văn bản nêu rõ, ngày 31/5/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (SG05). Thời hạn áp dụng biện pháp là 3 năm kể từ ngày 15/6/2017 - 14/6/2020 (nếu không gia hạn).

thoi han nop ho so ra soat cuoi ky bien phap tu ve mat hang ton mau
Tôn mạ màu - Ảnh minh họa

Điều 96 (2) (a) Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: "Trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ, tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ. Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong nước đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh và việc chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước".

Căn cứ khoản 1 Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ: "Chậm nhất 9 tháng trước ngày quyết định áp dụng biện pháp tự vệ hết hiệu lực, Cơ quan điều tra thông báo về việc nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan điều tra, tổ chức, cá nhân có quyền nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ".

Theo đó, phạm vi đề nghị rà soát bao gồm các nội dung: Xác định mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng; Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp nộp hồ gửi cơ quan điều tra trước 17h ngày 15/10/2019 theo địa chỉ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ; Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Địa chỉ: số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 73037898 - Máy lẻ: (128); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng) hoặc email: giangphg@moit.gov.vn

Mai Hoa
sunshine-group
acif

Đọc nhiều

thu-cam-on
hoi-thao-27
thaco-truong-hai-auto
ctcp-van-khoi-thanh
dai-ichi
Xem phiên bản mobile