Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030

26/04/2019 14:55 Tăng trưởng xanh
Sáng ngày 23/4/2019, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Hội thảo còn có sự tham dự của ông Bruno Angelet, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); các đại biểu đến từ các Bộ, Ngành; các Sở Công Thương; các tổ chức trong nước và quốc tế.

Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030


Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ Công Thương nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao năm 2019 là xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030.
Theo Thứ trưởng, ngày 10 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thể hiện cam kết chính trị to lớn của Việt Nam cho các mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể là một đề xuất đầy thách thức cần có sự tham gia của toàn xã hội cùng nhau đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể có quan hệ chặt chẽ, không thể chia tách, phản ánh sự cân bằng 3 chiều cạnh của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, Mục tiêu thứ 12 về đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững thể hiện rất rõ sự cân bằng 3 chiều cạnh này.
Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngay cả khi Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững đến năm 2030 chưa được ban hành, Bộ Công Thương đã chú trọng và triển khai rất nhiều các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững như: Trình Chính phủ ban hành và chủ trì thực hiện Chiến lược quốc gia về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2020; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2005 - 2016; Chương trình Thương hiệu quốc gia; Chương trình xúc tiến thương mại; Các chương trình khuyến công;..... Đi đôi với việc xây dựng, thực hiện các Chương trình này, Bộ Công Thương cũng đã và đang thực hiện việc xây dựng, đề xuất các cơ quan thẩm quyền ban hành các văn bản, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo

Tại Quyết định số 662/QĐ-TTG ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng và triển khai Khung Chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Với các kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua của Chiến lược quốc gia về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Chương trình Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030

 Moit
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động