Thứ năm 28/09/2023 05:14
Dòng sự kiện
Hải Dương:

Hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch Covid-19

01/04/2020 19:17
Để chủ động thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ sở y tế; các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong tình hình dịch bệnh.
Nhiều sáng chế thông minh, kịp thời phòng chống dịch Covid-19
huong dan tang cuong bao ve moi truong trong phong chong dich covid 19
Hướng dẫn người dân tập kết rác thải đúng nơi quy định, tránh tình trạng đổ thải bừa bãi.

Theo đó, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan, UBND cấp xã hướng dẫn người dân tập kết rác thải đúng nơi quy định; đôn đốc, giám sát các đơn vị, cơ sở làm dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người; thực hiện nghiêm túc và thường xuyên thu gom, vận chuyển rác thải, chất thải phát sinh trên địa bàn quản lý; quản lý vận hành quy trình xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý, quy trình chôn lấp tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn phòng dịch; trang bị bảo hộ lao động đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh cho người lao động. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn phòng dịch; giao Phòng Tài nguyên & Môi trường thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo về Sở để theo dõi, tổng hợp.

Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện phân loại tại nguồn, thu gom triệt để chất thải lây nhiễm phát sinh, lưu giữ tạm thời, chuyển giao xử lý chất thải y tế đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn phòng dịch bệnh. Trường hợp xảy ra dịch bệnh, các loại chất thải y tế phát sinh tại cơ sở y tế, chất thải của các khu vực cách ly phải áp dụng thực hiện bổ sung biện pháp quản lý, xử lý theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chóng dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Các cơ sở tham gia hoạt động xử lý chất thải y tế thực hiện tiếp nhận, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được cấp phép, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định; đồng thời trang bị và thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn phòng dịch bệnh cho người lao động và quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang, hoá chất khử khuẩn, thực hiện biện pháp khử khuẩn an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý…). Trường hợp chuyển giao chất thải trên địa bàn tỉnh có dịch bệnh, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và Sở Tài nguyên & Môi trường của hai tỉnh trước khi thực hiện để được phối hợp theo dõi, hướng dẫn thực hiện. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng, chủ động lập Kế hoạch chuẩn bị dự phòng trang thiết bị kiểm soát an toàn, phương tiện vận chuyển, kế hoạch vận hành xử lý chất thải để phối hợp, hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc tiếp nhận xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp xả ra dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; vận hành các công trình, biện pháp xử lý chất thải đảm bảo hiệu quả xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép; phân loại, thu gom, chuyển giao xử lý chất thải đảm bảo tần suất, không để tồn đọng chất thải ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là chất thải phát sinh trong sinh hoạt cá nhân liên quan đến hoạt động phòng ngừa dịch bệnh (khẩu trang, găng tay,…); tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở và thực hiện giám sát môi trường định kỳ đảm bảo quy định.

Thu Trang
Xem phiên bản di động