Huyện Gia Lộc: Giải quyết bài toán kinh phí vận chuyển, xử lý rác

02/02/2024 16:17 Tài chính phát triển ngành CNMT
Hiện nay, các huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như lượng rác thải ngày càng tăng, trong khi hạ tầng xử lý rác bị quá tải, chất lượng công tác thu gom chưa đạt yêu cầu, kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải còn hạn chế… Đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sự phát triển bền vững của các huyện nói riêng và toàn tỉnh Hải Dương nói chung. Giải quyết bài toán kinh phí vận chuyển, xử lý rác sẽ đem lại hiệu quả đặc biệt để địa phương có thể tập trung hơn vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Trước những vấn đề ô nhiễm do lượng rác thải sinh hoạt đang tăng nhanh, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải đạt hiệu quả, tránh lưu rác quá lâu gây ô nhiễm môi trường, cũng như đáp ứng nhu cầu xử lý rác của nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương, năm 2024, huyện Gia Lộc sẽ hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng cho thị trấn Gia Lộc và các xã Yết Kiêu, Phạm Trấn để vận chuyển rác từ điểm tập kết đến nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương (Thanh Hà). Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính, môi trường của huyện.

Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương sẽ tiếp nhận và xử lý rác nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gia Lộc
Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương sẽ tiếp nhận và xử lý rác nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gia Lộc

Các xã Yết Kiêu, Phạm Trấn và thị trấn Gia Lộc của huyện Gia Lộc sẽ được hỗ trợ kinh phí vận chuyển rác thải tới nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương (Thanh Hà) để xử lý. Dự kiến khối lượng rác của thị trấn Gia Lộc là trên 5.812 tấn, kinh phí hỗ trợ vận chuyển và xử lý là hơn 3,7 tỷ đồng. Các xã Yết Kiêu và Phạm Trấn được hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để vận chuyển và xử lý khoảng 4.732 tấn rác trên địa bàn. Quãng đường vận chuyển rác từ các điểm tập kết đến nhà máy từ 28km đến 37 km.

Những xã còn lại trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện thu gom, chôn lấp tại địa phương.

Cùng với việc hỗ trợ chi phí vận chuyển, xử lý rác thải, UBND huyện Gia Lộc cũng đang từng bước triển khai rộng khắp việc phân loại chất thải tại nguồn tại địa phương và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tỷ lệ chất thải phải xử lý tại các nhà máy (hoặc đem chôn lấp) sau khi phân loại giảm rõ rệt, nhân dân đã bước đầu có ý thức trong việc phân loại rác thải tại nguồn, ủ mùn compost tại nhà và sử dụng mùn compost vào sản xuất nông nghiệp.

Với những nỗ lực từ phía huyện Gia Lộc cũng như sự quan tâm từ Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương, hy vọng Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công và mang lại những giá trị to lớn cho tỉnh trong công cuộc phát triển kinh tế gắn với bỏ vệ môi trường.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động