Chủ nhật 06/12/2020 00:31

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Lạng Sơn

07/02/2020 17:14
Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau:
Công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
ke hoach trien khai cac hoat dong kiem soat o nhiem moi truong tinh lang son
Cán bộ tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường nước.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường, như kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Thực hiện giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm và mất vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn, như thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, chăn nuôi, thực hiện công tác vệ sinh môi trường nước sạch vùng nông thôn; đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới; hướng dẫn, tuyên truyền các huyện, thành phố trong việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường khu dân cư.

Phát động các phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vừa rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vừa rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường thông qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, tờ rơi, áp phích, phóng sự... Xử lý nghiêm các hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường theo quy chế, hương ước và theo quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động điểm, mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường nhằm dần hình thành thói quen trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên & Môi trường chủ động, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, báo cáo đề xuất trong trường hợp vượt quá thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân không vừa rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Triển khai các giải pháp từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh tại các khu dân cư nông thôn, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường khu dân cư. Chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; tăng cường công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile