Thứ năm 02/02/2023 05:27
Dòng sự kiện

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang

04/11/2019 15:21
Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang cho biết, trong năm 2019, Sở đã thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh đợt 1 tại 65 điểm; trong đó, quan trắc môi trường không khí ngoài trời và tiếng ồn 34 điểm; môi trường nước mặt 21 điểm; môi trường nước dưới đất (nước ngầm) 10 điểm.
Hà Giang: Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản

Kết quả quan trắc cho thấy, với môi trường không khí ngoài trời và tiếng ồn, 34/34 điểm có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn môi trường. Đối với môi trường nước mặt, chỉ có thông số NO2- trong mẫu nước sông Miện tại Cầu 3/2 (TP Hà Giang) vượt 5,2 lần giới hạn cho phép theo cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; Các thông số còn lại trong các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, hàm lượng BOD5 trong 04 điểm quan trắc trên địa bàn TP Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Mê gồm mẫu NM-TP.01 (Nước sông Lô tại cầu Gạc Đì) đạt 13,5 mg/l, mẫu NM-VX.01 (Nước sông Lô tại cửa khẩu Thanh Thủy) đạt 13,6 mg/l, mẫu NM-VX.02 (Nước sông Lô tại km 23 quốc lộ 2) đạt 13,1 mg/l, mẫu NM-BM.01 (Nước sông Gâm tại thị trấn Yên Phú) đạt 14,4 mg/l, gần chạm ngưỡng giới hạn cho phép 15 mg/l theo cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

ket qua quan trac hien trang moi truong tinh ha giang
Cần thiết phải đầu tư xây dựng các trạm quan trắc nước mặt và nước ngầm ở những nơi có nguy cơ suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Đối với môi trường nước dưới đất (lấy tại giếng khoan các hộ gia đình): Thông số Coliform trong 08/10 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh thuộc địa bàn TP Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Quang Bình, huyện Bắc Quang đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; thông số Coliform trong 2 mẫu trên địa bàn huyện Bắc Mê và Quản Bạ đã chạm ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Các thông số quan trắc còn lại trong 10 mẫu nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép.

Trên cơ sở kết quả quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, quản lý các nguồn thải trên địa bàn bảo đảm kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải (phân gia súc, gia cầm, …), khơi thông cống rãnh thoát nước tại khu dân cư ngăn ngừa ô nhiễm Coliform trong môi trường nước dưới đất.

Quang Minh
Xem phiên bản di động