Chủ nhật 04/06/2023 17:09
Dòng sự kiện

Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”

28/12/2021 12:08
Với mục đích nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, tiêu dùng ngành Công Thương nói riêng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp với hình thức trực tuyến.
Giá trị từ Hội thảo An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp Giá trị từ Hội thảo An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp
Nâng cao nhận thức về An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp Nâng cao nhận thức về An toàn môi trường - Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp
Ngành Công Thương: Không chấp nhận phương thức tăng trưởng thiếu tính bền vững Ngành Công Thương: Không chấp nhận phương thức tăng trưởng thiếu tính bền vững

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 02 điểm cầu tại HN, 01 điểm cầu tại Đà nẵng và 01 điểm cầu tại TP. HCM với gần 200 các doanh tham dự gồm: Doanh nghiệp ngành Công Thương; Doanh nghiệp cung cấp công nghệ, thiết bị và xử lý chất thải; và một số sở Công Thương địa phương.

Như chúng ta đã biết, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới; tại Việt Nam, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, “coi môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu tính bền vững”. Quan điểm về phát triển kinh tế tuần hoàn đã được luật hóa tại Điều 142 của Luật Bảo vệ môi trường cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng xưởng xanh và phát triển bền vững.

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); Đồng chủ trì Hội thảo, ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam; Đồng chủ trì phiên thảo luận, ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường).

1. Ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu khai mạc Hội thảo.

2. Ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng Cục BVMT miền Bắc (Tổng cục Môi trường) trình bày tham luận "Nhận định bối cảnh mới, xác định cơ hội và thách thức trong các hoạt động BVMT".

3. Ban tổ chức phối hợp với Tập đoàn TKV và đơn vị thành viên thực hiện Phim: Than Vàng Danh - Lợi ích kép từ những giải pháp sáng tạo kỹ thuật.

4. Ông Lại Văn Mạnh - Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận "Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Nhìn nhận từ những biểu hiện, rào cản trên thực tiễn".

5. ThS. Trần Thu Hằng - Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương trình bày tham luận "Chương trình hành động Quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030".

6. Ông Lê Quang Minh - Chủ tịch Công ty Cổ Phần tái tạo Ắc quy Việt Nam (BRI Vietnam) trình bày tham luận "Giải pháp phục hồi ắc quy chì-axit, giảm ô nhiễm môi trường".

7. Hệ thống đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
Ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu Hội thảo
Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
Ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng Cục BVMT miền Bắc (Tổng cục Môi trường) trình bày tham luận
Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
ThS. Trần Thu Hằng - Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương trình bày tham luận
Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
Ông Lê Quang Minh - Chủ tịch Công ty Cổ Phần tái tạo Ắc quy Việt Nam (BRI Vietnam) trình bày tham luận
Một số nhận định tại Hội thảo “An toàn môi trường   Giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp”
BTC chụp ảnh cùng một số đại biểu tham dự Hội thảo
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động