Thứ ba 28/01/2020 12:17

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

08/10/2019 20:28
Ngày 8/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 11 Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
ngay lam viec thu hai hoi nghi lan thu 11 ban chap hanh trung uong dang khoa xii

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

sunshine-group

Đọc nhiều

thaco-truong-hai-auto
evn-npc-50-nam-vi-niem-tin-cua-ban
dai-ichi
Xem phiên bản mobile