PC Hà Nam không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh dịch vụ

05/12/2022 13:32 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phát huy những thành tích đã đạt trong năm 2021, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn.

Những năm gần đây, các dịch vụ của PC Hà Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý vận hành thuê công trình điện thuộc tài sản khách hàng, lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ, thi công đấu nối hotline… Có thể đánh giá công tác dịch vụ của Công ty là hoạt động “lợi cả đôi đường”: Vừa góp phần giảm các nguy cơ sự cố đường dây và trạm biến áp, tăng độ tin cậy cung cấp điện; Vừa góp phần đáng kể vào việc làm tăng điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với PC Hà Nam.

Tăng cường bổ trợ cho hoạt động SXKD điện, năm 2022 cũng là năm đầu tiên EVNNPC đưa ra phương án giao các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận các dịch vụ mang tính đột phá cho các đơn vị thành viên, với doanh thu dự kiến giao cho các loại hình tư vấn thiết kế cho khách hàng, thí nghiệm điện, phát triển mới khách hàng 1 pha, 3 pha, quản lý vận hành ĐZ và TBA dựa trên số liệu thương phẩm, khách hàng tiềm năng và doanh thu tiềm năng tính trên khối lượng trạm biến áp, đường dây tài sản khách hàng thực tế trên toàn địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021. Dự kiến chỉ tiêu tổng doanh thu đề xuất giao kế hoạch năm 2022 tăng gấp 2,4 lần, tương ứng tăng 141% so với doanh thu thực hiện năm 2021; lợi nhuận kế hoạch đề xuất giao năm 2022 tăng gấp 3,5 lần, tương ứng tăng 253% so với lợi nhuận thực hiện năm 2021.

PC Hà Nam không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh dịch vụ
Trụ sở chính Công ty Điện lực Hà Nam.

Để vượt qua áp lực về chỉ tiêu trên, Ban Giám đốc PC Hà Nam đưa ra một số nhóm giải pháp đối với từng loại hình dịch vụ, cụ thể như sau: Thứ nhất, đối với công tác ký và thực hiện Hợp đồng quản lý vận hành thuê công trình điện thuộc tài sản khách hàng, các Điện lực chủ động làm việc với từng khách hàng, tăng cường công tác tuyên truyền như: thực hiện gửi thư ngỏ đến khách hàng, vệ sinh công nghiệp miễn phí… để khách hàng hiểu rõ thêm những lợi ích, quyền lợi khi tham gia ký Hợp đồng.

Tiếp tục bồi huấn cho CBCNV Điện lực, đặc biệt là các CBCNV giao tiếp trực tiếp với khách hàng cần nắm vững các nội dung trước khi đến thương thảo với khách hàng thực hiện ký Hợp đồng QLVH thuê bao công trình điện để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của khách hàng khi ký Hợp đồng. Không những thực hiện đầy đủ mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ các nội dung trong Hợp đồng đã ký kết như: Công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm, thiết lập hồ sơ theo quy định, công tác tư vấn, công tác chăm sóc khách hàng…

Thứ hai, đối với công tác lắp đặt dây ra sau công tơ: Công tác dự trù vật tư thiết bị cần linh hoạt và đăng ký sớm về Công ty để phục vụ cho công tác mua sắm được kịp thời. Tăng cường kiểm tra công tác phát triển khách hàng mới sau trạm biến áp công cộng, đảm bảo công tác phát triển mới đúng quy định về trình tự, thủ tục và thời gian.

Cuối cùng, đối với các dịch vụ SXKD còn lại, tăng cường phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban, Điện lực với nhau, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để đạt được mục tiêu chung đảm bảo các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty giao năm 2022.

Năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, phối hợp với chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN Đồng Văn III mở rộng, KCN Thanh Liêm, KCN Thái Hà, KCN Đồng Văn IV… Với cơ chế này, số lượng khách hàng công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có xu hướng tăng, triển vọng tăng trưởng doanh thu SXKD điện và các năm tiếp theo.

Phát huy những thành tích đã đạt trong năm 2021, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết, PC Hà Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho người lao động và nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

Trần Hoan - Trần Chiến

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động