PC Hà Nam tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng năm 2023

27/02/2023 07:48 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Nam đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong công tác đầu tư xây dựng vì đây là một hoạt động phức tạp, có đặc thù riêng và cần có sự kiểm soát chặt chẽ...

Để phù hợp với mục tiêu, quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, có khả năng kết nối giữa các khu vực, bảo đảm vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, hiệu quả. Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án đầu tư xây dựng có vai trò quan trọng đi vào vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định từ năm 2023.

PC Hà Nam tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng năm 2023
Hoàn thiện san tải TBA thuộc công trình chống quá tải trên địa bàn.

Tuy vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng như sự chồng chéo trong quản lý và các thông tư, nghị định, các văn bản pháp lý liên quan được coi là rào cản lớn nhất trong công tác đầu tư xây dựng, thường xuyên phải phụ thuộc vào những quy định, quy chuẩn, định mức… Nếu những vấn đề này được cải thiện thì sẽ giúp giải phóng năng lực sản xuất, thúc đẩy, tạo thuận lợi môi trường đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm. Do vậy PC Hà Nam đã tập trung thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trọng điểm của các địa phương. Ban Giám đốc Công ty có chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý đầu tư phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành, địa phương cùng nhau rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện để các dự án đầu tư triển khai theo đúng tiến độ với chất lượng cao.

Để nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình điện, các đơn vị trong Công ty cùng phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả, nâng cao chất lượng các công trình, phát triển bền vững hoạt động đầu tư xây dựng các công trình điện có vai trò quan trọng đi vào vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Nhiệm vụ đặt ra của năm 2023 hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo cung ứng điện, vừa phải cân đối tài chính trong tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, cùng với các giải pháp kỹ thuật, Công ty đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong công tác đầu tư xây dựng vì đây là một hoạt động phức tạp, có đặc thù riêng và cần có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát. Qua đó sẽ nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện hết mức từ các lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương đối với công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh và các huyện thị trong thời gian tới để thuận lợi triển khai các công trình trong tháng 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Hà Nam.

Trần Hoan - Trần Chiến

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động