Phạt Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn hơn 1,6 tỷ và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải 06 tháng vì vi phạm môi trường

27/12/2023 14:29 Thanh tra - Kiểm tra/Quyết định xử phạt hành chính
Ngày 14.12, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường 06 tháng đối với hành vi vi phạm được xác định.
Phạt Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn hơn 1,6 tỷ và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải 06 tháng vì vi phạm môi trường.
Tổng số tiền Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn phải nộp là hơn 1,626 tỷ đồng và tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với các hành vi vi phạm được xác định là 06 tháng

Cụ thể, công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như:

Hành vi thứ nhất: Thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3/giờ đến dưới 65.000 m3/giờ (kết quả đo và phân tích mẫu khí thải ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của dòng khí thải số 02, lấy ngày 21/10/2023, so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,8 và Kv = 1,4 có thông số Pb = 7,92 mg/Nm3, vượt 1,41 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép, lưu lượng thải 61.560 m3/giờ).

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 825.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi lăm mươi triệu đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng 23 ngày

Hành vi thứ hai: Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ) (kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Pù Sáp trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,0, có thông số Zn = 8,206 mg/l, vượt 3,03 lần; lưu lượng xả thải 470 m3/ngàyđêm). Phạt tăng thêm 30% đối với thông số Pb = 1,0 mg/l, vượt 2,22 lần quy chuẩn ỹ thuật cho phép

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là 494.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tư triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng

Hành vi thứ ba: Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m3/ngày (24 giờ) (Kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Nà Duồng trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,1, có thông số: Pb = 2,728 mg/l, vượt 5,51 lần; lưu lượng xả thải 32 m3/ngày.đêm). Phạt tăng thêm 10% đối với thông số Fe = 5,915 mg/l, vượt 1,19 lần quy chuẩn cho phép.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Đồng thời, buộc công ty chi trả kinh phí trưng cầu phân tích môi trường đối với các mẫu khí thải, nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Tổng số tiền công ty phải nộp là hơn 1,626 tỷ đồng. Đồng thời, tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với các hành vi vi phạm được xác định là 06 tháng.

Yêu cầu Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Công ty phải nộp tiền phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn có trụ sở chính tại: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4700149595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 29/3/2006; thay đổi lần thứ 12 ngày 28/10/2022. Người đại diện: Ông Đinh Văn Hiến – Tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản chì, kẽm, sắt, vàng; sản xuất kinh doanh VLXD đá, cát, sỏi; Chế biến thực phẩm,...
Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động