Vĩnh Phúc:

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

29/10/2020 09:10 Địa phương
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định, giai đoạn 2020 – 2025 sẽ tập trung phát triển kinh tế đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.
Vĩnh Phúc: Siết chặt bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
phat trien kinh te di doi voi bao ve moi truong
Hội viên Hội Cựu chiến binh dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 15 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động, hàng ngày thải ra môi trường một lượng rác rất lớn, gây ra những tác động đến môi trường. Do vậy, tỉnh luôn coi công tác kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và được tổ chức thực hiện thường xuyên.

Với mục tiêu, đến năm 2025 tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97% và khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%; tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đạt trên 95%.

Để đạt các mục tiêu bảo vệ môi trường đề ra, Vĩnh Phúc đã tăng cường vai trò của cơ quan quản lý; đồng thời đề cao vai trò của của các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường; kiên quyết từ chối các dự án đầu tư nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn; nâng cao năng lực giám sát và kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải; tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề…

Nhờ vậy, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Ý thức bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên, nhiều phong trào bảo vệ môi trường ở các địa phương, đoàn thể được thực hiện và nhân rộng điển hình tạo được phong trào toàn dân tham gia công tác vệ sinh môi trường.

Xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực; xây dựng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa nhằm chung tay, góp sức cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh bền vững. Các cấp bộ Đoàn đã huy động đoàn viên tham gia đóng góp 2.530 ngày công tham gia phong trào toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đoàn thanh niên cũng phối hợp với Sở TN&MT tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch, triển khai và cho ra mắt các Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Hiện nay, Hội đã thành lập được 49 Câu lạc bộ ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 10 xã, phường với 1.875 hội viên cựu chiến binh tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội rong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tuyên truyền, triển khai tới các cấp hội cơ sở trong tỉnh nhiều mô hình thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Tính đến năm 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được hàng trăm mô hình "Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình", "Đường hoa phụ nữ" tại 133 xã, phường thị trấn. Ngoài ra, còn có các mô hình: "Nhà sạch, vườn xanh", "Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải", Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường", câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon"... gắn với duy trì tiêu chí môi trường - án toàn thực phẩm trong chương trình mục xây dựng nông thôn mới.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động