Phòng chống dịch tả lợn: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường

26/06/2019 14:28 Tác động môi trường
Sáng ngày 25/6, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Tổng cục Môi trường đã tham mưu Bộ ban hành Công văn số 1025/BTNMT-TCMT gửi UBND 63 tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi; Công văn số 2231/TCMT-QLCL để đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi trên địa bàn.
Đồng thời, Tổng cục đã chỉ đạo 03 Cục môi trường vùng tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát các huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Tổng cục Môi trường cũng có trao đổi với địa phương về tình hình dịch bệnh cũng như nội dung bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc chôn lấp, tiêu hủy lợn có đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

phong chong dich ta lon day manh kiem tra giam sat bao ve moi truong
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, với tinh thần trách nhiệm chung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra địa phương thực hiện các giải pháp phù hợp, bảo vệ môi trường và để dịch bệnh không lây lan.
Trước tình hình một số địa phương chưa xử lý dịch bệnh theo quy trình kỹ thuật, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy trình tiêu hủy lợn bị bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hướng đến sức khỏe con người; có kế hoạch tổng thể về thu gom, tiêu hủy đảm bảo môi trường, không lây lan dịch bệnh...
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: “Hiện nay, phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cần ưu tiên huy động nguồn lực để thực hiện. Dưới góc độ bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành khác để nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn địa phương thực hiện bài bản, đúng quy trình kỹ thuật các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý lợn bị bệnh.”

Trong thời gian tới, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về môi trường áp dụng trong các trường hợp thu gom, vận chuyển và tiêu hủy xác gia sức, gia cầm; thủy, hải sản... phát sinh do dịch bệnh, sự cố môi trường tại các địa phương và kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực tiêu hủy xác động vật do dịch bệnh. Đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Bộ kiểm tra tại các địa phương để có hướng dẫn và chỉ đạo các giải pháp tổng thể phù hợp với từng quy mô, địa bàn.
Monre
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động