Thứ hai 06/12/2021 01:08
Nghệ An:

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động

30/03/2020 08:51
Tỉnh Nghệ An có 20 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc môi trường tự động nhưng đến nay chưa được lắp đặt đầy đủ. Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của Chủ nguồn thải là phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia.

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của tỉnh Nghệ An quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống quan trắc không khí xung quanh, nước mặt, khí thải, nước thải tự động, liên tục trên địa bàn theo đúng quy định; rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự dộng, liên tục trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức làm việc với các chủ nguồn thải đã lắp đặt thiết bị Quan trắc môi trường tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở theo quy định.

Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm giám sát dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải, tự động liên tục; đánh giá kết quả quan trắc tự động theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo và so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải; xem xét việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường tự động với bên ngoài khi có yêu cầu; tổng hợp, truyền số liệu quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định…

quy che quan ly van hanh he thong quan trac moi truong tu dong
Chủ nguồn thải phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và nhu cầu thực tế của công tác quản lý môi trường, Sở TN&MT đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu mở rộng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do nhà nước đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc quản trị thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu và hệ thống mạng kết nối nhận, truyền dữ liệu theo quy định…

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của các Chủ nguồn thải trên địa bàn Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố đối với các Trạm cơ sở trên địa bàn.

Trách nhiệm của Chủ nguồn thải phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành, kết nối, truyền dữ liệu và xử lý sự cố; đầu tư, lắp đặt và vận hành Trạm cơ sở đảm bảo các yêu cầu và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định.

Thực hiện việc kiểm soát chất lượng của các trạm quan trắc tự động trước khi hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba theo quy định hiện hành; duy trì nguồn điện và đường truyền dịch vụ internet tốc độ cao cho hoạt động của Trạm cơ sở đảm bảo việc giám sát nguồn thải và truyền dữ liệu được liên tục 24/24 giờ; tuân thủ các quy định về quản lý thông tin, an toàn thiết bị và các quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với quản lý, vận hành Trạm quan trắc tự động…

Thu Vân
Xem phiên bản mobile