Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí

14/01/2021 15:07 Chính sách - Pháp luật
Từ ngày 15/02/2021, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được mở rộng rất nhiều so với quy định hiện hành.
Đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm báo chí
quy dinh moi ve cap giay phep hoat dong bao chi

Thông tư 41/2020/TT-BTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 có một số quy định mới về “Thẩm quyền cấp giấy phép”. Cụ thể, Thông tư 41 quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp các loại giấy phép sau:

a) Giấy phép hoạt động báo in;

b) Giấy phép hoạt động tạp chí in;

c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;

d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;

đ) Giấy phép hoạt động báo điện tử;

e) Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử;

g) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;

h) Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử;

i) Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử;

k) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

Thông tư 41 cũng quy định Cục trưởng Cục Báo chí cấp: Giấy phép xuất bản phụ trương; Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử; Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép xuất bản đặc san.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 48/2016TT-BTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động