Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

17/11/2023 18:09 Tăng trưởng xanh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01/11/2023 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh, đây là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.
Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh
Ảnh minh họa

Bộ chỉ tiêu gồm 4 mục tiêu chính: giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế bao gồm lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ, vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh.

Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê cho các chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh mục, nội dung các chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh theo quy định của Thông tư này để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, biên soạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh khi có yêu cầu, đề xuất từ các cơ quan của Chính phủ. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành địa phương thực hiện thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu, hoặc phân tổ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh trong phạm vi được phân công.

Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023./.

Thanh Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động