Thứ ba 26/09/2023 22:44
Dòng sự kiện
Hà Nội:

Quyết liệt xử lý vi phạm liên quan đến đất rừng, đất nông nghiệp.

26/05/2023 09:10
Trước những diễn biến phức tạp của thực trạng lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn.

Theo kết quả thực hiện việc xử lý, khắc phục các vi phạm đã được chỉ ra, thì từ 2018 đến nay trên toàn thành phố, việc xử lý, khắc phục các vi phạm chỉ đạt khoảng 50% số vi phạm cần phải xử lý, tại một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Kế hoạch được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến đất nông, lâm nghiệp; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND cấp xã, huyện và rổ chức được giao sử dụng đất khi để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến đất nông, lâm nghiệp cũng như gây thất thoát, lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất.

Quyết liệt xử lý vi phạm liên quan đến đất rừng, đất nông nghiệp.
Hàng loạt nhà xưởng mọc trái phép nằm trên phạm vi hành lang thoát lũ sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì công tác phổ biến, tuyên truyền, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về các chính sách trong công tác quản lý đất đai, việc xử lý các vi phạm và định kỳ hàng năm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi tường để tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức xử lý, khắc phục đối với các vi phạm đã được thống kê tại các Kết luận Thanh tra; áp dụng các biện pháp, giải pháp đã được UBND thành phố chỉ đạo.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong công tác chuyên môn của đơn vị, thực hiện chủ trì về hướng dẫn chuyên môn xử lý các công trình vi phạm đã được nêu trong các Kết luận thanh tra; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; rà soát các khu vực chưa có quy hoạch và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực chưa có quy hoạch.

Quyết liệt xử lý vi phạm liên quan đến đất rừng, đất nông nghiệp.
Hàng loạt các trạm trộn bê tông nhiều "không" được lắp đặt, đưa vào sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường, vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng rất cần có sự vào cuộc xử lý dứt điểm từ các cơ quan của UBND thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã (có rừng) và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, tổng hợp các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất rừng; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và đề xuất các biện pháp sử lý những hành vi vi phạm liên quan đến đất đất rừng.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng quy định, quy chế trình UBND thành phố phân công rõ trách nhiệm thực hiện, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong đó, quy định rõ quy trình xử lý, hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các vi phạm về đất đai, xây dựng mà không được sử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp theo các kết luận thanh tra.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và áp dụng những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã được liệt kê; xử lý dứt điểm các trường hợp phải xử lý theo Kết luận thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới; Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND thành phố để được hướng dẫn thực hiện./.

Nguyễn Quang
Xem phiên bản di động