Thứ ba 05/07/2022 14:27
Dòng sự kiện

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên nước tối đa 5 ngày

26/08/2020 12:11
Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên & Môi trường mới được ban hành đã rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thành thủ tục tối đa là 5 ngày.
Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên nước giai đoạn 2021-2025
rut ngan thoi gian thuc hien thu tuc hanh chinh ve tai nguyen nuoc toi da 5 ngay
Quy trình nội bộ cấp mới giấy phép lĩnh vực tài nguyên nước được rút ngắn còn 40 ngày.

Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm 09 Quy trình: Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Quy trình cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Quy trình cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Quy trình cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, so với quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: Hồ sơ cấp mới tối đa 21 ngày làm việc; gia hạn, điều chỉnh tối đa 16 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Thời hạn tối đa 17 ngày làm việc.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động