Sắp diễn ra Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

20/09/2019 10:47 Tăng trưởng xanh
Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ được tổ chức trong thời gian cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2019, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển Xử lý dứt điểm những vướng mắc tại một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8399/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Hội nghị chuyên đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

sap dien ra hoi nghi ve doi moi nang cao hieu qua hoat dong cua dnnn
Báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp gửi trước ngày 25/9.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/9/2019, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2016 đến tháng 8/2019, trong đó có đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất. Các Bộ, ngành liên quan báo cáo cụ thể thêm việc triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị nêu trên, Bộ Tài chính xây dựng và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN (dự thảo Luật Doanh nghiệp, dự thảo Nghị định tổ chức hoạt động của DNN; Quyết định về tiêu chí phân loại DNN, tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục cổ phần hóa, thoái vốn).

Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo về thực trạng và kết quả giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc rà soát, sắp xếp, xử lý đất đai của các địa phương, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Ủy ban.

Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Đà Nẵng; các tập đoàn: Viễn thông quân đội, Dầu khí Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp cao su Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chuẩn bị tham luận tại Hội nghị.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động