Bắc Ninh: Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách

Bắc Ninh: Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách

Tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu trong giai đoạn 2020 - 2025 hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng ...
Thực trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh

Trong những năm qua, với sự cố gắng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh đã đạt được những thành tích nhất định góp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động