Yên Bình nỗ lực mang lại môi trường trong lành cho người dân

Yên Bình nỗ lực mang lại môi trường trong lành cho người dân

Dựa trên những tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh ...
Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn

Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.
Phát triển thương mại và vấn đề bảo vệ môi trường trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thương mại và vấn đề bảo vệ môi trường trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế

Trong quá trình phát triển, càng ngày người ta càng nhận rõ mối quan hệ khăng khít giữa tự do hóa thương mại, phát triển thương mại quốc tế với vấn đề bảo vệ môi ...
Phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững

Phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững

Từ nay đến năm 2030, Kiên Giang đầu tư phát triển khai thác tiềm năng nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động