Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng và nhu cầu sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than

Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng và nhu cầu sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than

Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng đang rất quan tâm đến việc sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than. Đây là một hướng đi mà ...
VICEM Bút Sơn: Khẳng định vị thế một trong những thương hiệu lớn của ngành xi măng Việt Nam

VICEM Bút Sơn: Khẳng định vị thế một trong những thương hiệu lớn của ngành xi măng Việt Nam

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn (Hà Nam) đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, cung ứng xi măng hàng đầu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động