TP. Hồ Chí Minh đối diện nhiều khó khăn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt

TP. Hồ Chí Minh đối diện nhiều khó khăn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt

Từ công tác thu gom, vận chuyển đến xử lý rác sinh hoạt tại nguồn là loạt khó khăn hiện nay mà TP. Hồ Chí Minh cần sớm tháo gỡ để tạo sự đồng thuận ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động