Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất…

Bối cảnh quốc tế về phát sinh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Hành động nhập khẩu chất thải trái phép dưới danh nghĩa phế liệu làm nguyên liệu sản xuất làm tăng đáng kể lượng chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH) ở một ...
Ngăn chặn tình trạng nhập khẩu phế liệu “rác”

Ngăn chặn tình trạng nhập khẩu phế liệu “rác”

Việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến nguy cơ nhập khẩu tràn lan chất thải vào Việt Nam, tác động ...
Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại

Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại

Doanh nghiệp không được phép ký hợp đồng với doanh nghiệp trung gian để nhập phế liệu về và chuyển giao, bán lại cho doanh nghiệp làm nguyên liệu sản xuất.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động