Một số đánh giá về hiện trạng và kiến nghị phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam

Một số đánh giá về hiện trạng và kiến nghị phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam

Công nghiệp môi trường (CNMT) là ngành kinh tế trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cung cấp công nghệ, thiết bị và sản phẩm phục vụ yêu cầu về bảo vệ môi trường. ...

Hàng hoá môi trường và quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

Nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường cũng như mở cửa cho những sản phẩm hàng hoá môi trường phát triển việc quy ...
Hội nhập quốc tế và các tác động đến thị trường dịch vụ môi trường trong nước

Hội nhập quốc tế và các tác động đến thị trường dịch vụ môi trường trong nước

Dịch vụ môi trường không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, mà quan trọng hơn là đóng góp vào cung cấp hàng hóa và dịch vụ giải quyết các vấn ...
Nhu cầu thiết bị xử lý nước sạch đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng

Nhu cầu thiết bị xử lý nước sạch đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng

Trong cuộc sống hiện đại ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước,…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Chính vì thế, sự ra đời của máy lọc nước đã góp phần ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động