Hàng hoá môi trường và quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

04/09/2023 00:00 Phát triển ngành CNMT
Nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường cũng như mở cửa cho những sản phẩm hàng hoá môi trường phát triển việc quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa là hết sức cần thiết và sớm phải đưa vào triển khai trong thực tế.

Hàng hoá môi trường

Trong khoản 17 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (Nghị định 08/2022/NĐ-CP), hàng hóa môi trường được định nghĩa một cách rõ ràng. Được hiểu như là công nghệ, thiết bị, và sản phẩm được sáng tạo và áp dụng với mục đích chính là bảo vệ môi trường. Theo đó, những sản phẩm này không chỉ là những sản phẩm thông thường mà còn là những cống hiến đặc biệt cho sự quản lý và duy trì sức khỏe của môi trường chung.

Sự đặc biệt của hàng hóa môi trường không chỉ nằm ở chức năng cụ thể của chúng, mà còn ở việc chúng được phát triển và sản xuất với tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường. Điều này bao gồm cả quá trình sản xuất, sử dụng và loại bỏ sau khi đã sử dụng. Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được áp dụng để đảm bảo rằng từng bước trong chu kỳ cuộc sống của hàng hóa môi trường đều góp phần tích cực và không gây hại đến môi trường.

Với quy định này, chính phủ thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hàng hóa môi trường không chỉ là công cụ để giữ vững môi trường sống của chúng ta mà còn là biểu tượng của một tương lai xanh, trong sạch mà chúng ta đang hướng đến.

Quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

Quyền quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa được quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa (HS code) để thực hiện lộ trình mở cửa hàng hóa môi trường phù hợp với cam kết quốc tế.

Mục tiêu của quy định này không chỉ là để giúp kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường mà còn để thúc đẩy mở cửa cho những sản phẩm này. Bằng cách tạo ra những HS code cụ thể, chính phủ có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ môi trường một cách bền vững và hiệu quả.

Lộ trình mở cửa hàng hóa môi trường được thiết kế sao cho phù hợp với cam kết quốc tế, điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang hướng tới việc tham gia vào cộng đồng quốc tế để cùng nhau giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ ngành này không chỉ là cơ hội cho doanh nghiệp mà còn là bước quan trọng trong việc xây dựng một nền công nghiệp môi trường mạnh mẽ và bền vững.

Theo quy định tại khoản trên, việc phát triển ngành công nghiệp môi trường không chỉ dừng lại ở việc thiết lập mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa (HS code) mà còn liên quan đến sự chủ trì và phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Bộ Tài chính đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương để đảm bảo rằng mã sồ định danh được xây dựng và áp dụng một cách hiệu quả và thống nhất.

Tuy nhiên, không chỉ các bộ ngành trung ương mà còn đặt trọng trách lớn trước các cơ quan địa phương. Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường. Điều này thể hiện sự kết hợp mạnh mẽ giữa cấp trung ương và cấp địa phương để đảm bảo chính sách và chiến lược phát triển ngành công nghiệp môi trường được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả. Qua đó, Việt Nam có thể thực hiện cam kết quốc tế và đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự mở cửa và phát triển bền vững của hàng hóa môi trường trong thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa thì Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ tổ chức thực hiện lộ trình mở cửa thị trường hàng hóa môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, Nhà nước không chỉ cam kết đầu tư mà còn có chính sách hỗ trợ rõ ràng để thúc đẩy quá trình thực hiện lộ trình mở cửa thị trường hàng hóa môi trường, tuân thủ cam kết quốc tế. Chính phủ sẽ định rõ và quy định chi tiết về việc này, đảm bảo rằng các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này được hưởng mức hỗ trợ và ưu đãi thích hợp, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường.

Với sự cam kết mạnh mẽ này từ Nhà nước, ngành công nghiệp môi trường sẽ không chỉ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế mà còn là nguồn động viên lớn để thúc đẩy sự tiến bộ trong việc bảo vệ và duy trì môi trường.

Nguyễn Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động