Hà Nội: Việc “cần làm” để phát triển ngành công nghiệp môi trường

Hà Nội: Việc “cần làm” để phát triển ngành công nghiệp môi trường

Ngày 20/11 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn thành phố. Với ...
Hội nhập quốc tế mang đến nhiều thuận lợi cho phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Hội nhập quốc tế mang đến nhiều thuận lợi cho phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Hội nhập quốc tế không chỉ đem đến cơ hội phát triển cho các ngành kinh tế nói chung, mà còn tạo ra nhiều lợi thế cho các ngành kinh tế đang trong quá trình ...

Hàng hoá môi trường và quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

Nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường cũng như mở cửa cho những sản phẩm hàng hoá môi trường phát triển việc quy ...
Báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường

Báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp môi trường

Phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ ...
Đồng Nai: Nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Đồng Nai: Nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Nhằm thực hiện tốt Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh, cũng như giải quyết bài toán về môi trường, tỉnh rất cần đến sự vào cuộc của các ...
Nghệ An: Tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường

Nghệ An: Tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường

Thực hiện Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến 2025”, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển ...
Quảng Nam: Ban hành kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Quảng Nam: Ban hành kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025. Ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Nam ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động