Bắc Ninh có thêm một thành phố

Bắc Ninh có thêm một thành phố

Ngày 22/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở nguyên trạng hơn 61 km2 và 202.800 người dân của ...
Từ Sơn (Bắc Ninh): Dốc sức xây dựng  “Mỗi xã, phường 1 lò đốt rác”

Từ Sơn (Bắc Ninh): Dốc sức xây dựng “Mỗi xã, phường 1 lò đốt rác”

“Mỗi xã, phường 1 lò đốt rác”, là phương án tối ưu để giải quyết triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh, cũng như rác tồn đọng từ nhiều năm nay ở Từ Sơn ...
Khá Bảnh cùng 4 đồng phạm hầu tòa

Khá Bảnh cùng 4 đồng phạm hầu tòa

Hàng trăm người tập trung tại tòa để theo dõi phiên xử Khá Bảnh. Cảnh sát bố trí 3 vòng kiểm soát người vào tòa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động