Ngành Công Thương Thái Nguyên, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh

Ngành Công Thương Thái Nguyên, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực ...
PC Hà Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của đơn vị

PC Hà Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của đơn vị

PC Hà Nam đã triển khai kế hoạch vận hành từ mô hình truyền thống sang mô hình số từng bước góp phần hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ nhân viên trong giải quyết ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động