PC Hà Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của đơn vị

20/03/2022 20:46 Công nghệ, thiết bị
Hướng tới mục tiêu “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã triển khai kế hoạch vận hành từ mô hình truyền thống sang mô hình số từng bước góp phần hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ nhân viên trong giải quyết công việc và nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục vụ khách hàng.
PC Hà Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của đơn vị

Công nhân đang vệ sinh công nghiệp TBA cho khách hàng ở huyện Kim Bảng

Mục tiêu của PC Hà Nam hướng tới chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tới chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục vụ khách hàng.

Để làm việc này hiệu quả, trong thời gian qua PC Hà Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thực tế hàng ngày; đưa chuyển đổi số vào công tác văn phòng thông qua việc áp dụng hệ thống văn phòng điện tử khi thiết lập hồ sơ công việc; phát hành chữ ký số, trao đổi thông tin, điều hành nội bộ, khởi tạo và quản lý văn bản tài liệu, xử lý các công văn, báo cáo; chuyển đổi số trong việc thu tiền điện, quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, toàn bộ trạm biến áp, lưới điện 110 kV do đơn vị quản lý đã được vận hành tự động (trạm điện không người trực), góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý lưới, hạn chế được tối đa sự cố mất điện trên diện rộng.

Trong năm 2022, PC Hà Nam tiếp tục số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch; số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ; số hóa các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc kỹ thuật – an toàn; kinh doanh – dịch vụ khách hàng.

PC Hà Nam cũng thực hiện các dự án tự động hóa lưới điện thông qua xây dựng và đưa vào vận hành các Trung tâm điều khiển xa, Trung tâm thu thập dữ liệu lưới điện, tự động hóa lưới điện trung áp, hiện đại hóa hệ thống đo đếm.

Thông qua chuyển đổi số, sẽ giúp cho PC Hà Nam tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi xử lý công việc nhanh chóng, triệt để, nâng cao hiệu quả dịch vụ phục vụ khách hàng.

PC Hà Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của đơn vị

Tình trạng vận hành của thiết bị được cập nhật lên chương trình phục vụ yêu cầu quản lý vận hành lưới điện

Ông Vũ Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam cho biết: Chuyển đổi số thành công sẽ nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, kiểm soát tốt tổn thất điện năng, giảm sự cố trên lưới và rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Việc tương tác với khách hàng trên không gian số không chỉ nâng cao độ hài lòng của khách hàng mà còn rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ điện. Đặc biệt, số hóa được hoàn toàn các dữ liệu, quy trình sẽ giúp lãnh đạo công ty tăng cường hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, hạn chế được rủi ro, tăng năng suất lao động và cải thiện lợi nhuận.

Năm 2022 PC Hà Nam phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, trong đó phấn đấu điện thương phẩm đạt 3.936 triệu kW, giá bán bình quân 1.735 đồng/kWh, tỷ lệ thu tiền điện 99,8%, hoàn thành kế hoạch giảm tổn thất điện năng.

Để hoàn thành được kế hoạch trên, PC Hà Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, tăng cường đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, triển khai thực hiện đề án thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, chương trình đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin…nhằm đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới.

Trần Hoan

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động