Ngành Công Thương Thái Nguyên, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh

22/12/2023 16:38 Địa phương
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Năm 2023, việc duy trì, cải thiện Chỉ số PAPI cũng được ngành Công Thương Thái Nguyên triển khai tích cực, góp phần nâng mức xếp hạng Chỉ số PAPI của tỉnh nhà.
Ngành Công Thương Thái Nguyên, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh
Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (Ảnh: Theo Thainguyen.gov.vn)

Công khai, minh bạch

Năm 2023, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2067/KH-SCT ngày 10/7/2023 về việc duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Theo đó, Sở đã đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng điều hành quản trị và hành chính công của tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Sở luôn thông báo công khai lịch tiếp công dân theo từng tháng, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan; cập nhật và đăng tải thông tin về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công thương một cách đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở (congthuongthainguyen.gov.vn) để người dân, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thông tin về lĩnh vực ngành quản lý. Ngoài ra, Sở luôn thực hiện nghiêm việc công khai các thủ tục hành chính (TTHC), thời gian, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện nay, Sở Công Thương đang cung cấp 122 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 27 TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 95 TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, có kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, Sở còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng số lượng các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến...,

Những con số ấn tượng

Theo Báo cáo số 4041/BC-SCT ngày 15/12/2023 của Sở Công Thương, trong năm 2023, tổng số hồ sơ liên quan đến ngành đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh là 31.067 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 31.044 hồ sơ; hồ sơ trả đúng hạn là 31.044 hồ sơ; không có hồ sơ nào quá hạn; hồ sơ đang giải quyết hiện có 23 hồ sơ; trong năm số hóa được 31.044 hồ sơ.

Cũng trong năm 2023, Sở Công Thương tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử; phát huy tốt vai trò, tiện ích của chuyển đổi số; hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua hoạt động thương mại điện tử và xúc tiến thương mại… Đến nay, Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (http://thainguyentrade.gov.vn) đã có khoảng 5 triệu lượt người truy cập, với hơn 2.700 sản phẩm được giới thiệu, trong đó có 173/173 sản phẩm OCOP, 90 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh được trưng bày, giới thiệu.

Với quyết tâm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, thời gian tới, ắt ngành Công Thương Thái Nguyên sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu mới, góp phần đưa chỉ số PAPI của tỉnh tiếp tục được nâng cao; đưa sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, của các nhà đầu tư không ngừng được cải thiện.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động