Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng và nhu cầu sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than

Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng và nhu cầu sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than

Ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất clinker, xi măng đang rất quan tâm đến việc sử dụng rác thải, phế thải làm nhiên liệu thay thế than. Đây là một hướng đi mà ...
Đưa vật liệu khác thay thế cát trong xây dựng

Đưa vật liệu khác thay thế cát trong xây dựng

Những vật liệu như tro xỉ, tro trấu… dễ dàng tìm kiếm ở nước ta bởi đây là nguồn thải công nghiệp tương đối phổ biến hiện nay. Việc tận dụng những nguyên liệu này ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động