Thứ bảy 23/11/2019 03:16

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KTXH với địa phương miền Trung, Tây Ngu

12/07/2019 14:13
Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KTXH với địa phương miền Trung, Tây Nguyên

Ảnh: Quang Hiếu


Đây là cuộc làm việc thứ 3 của Tiểu ban (do Thủ tướng chủ trì) với các địa phương nhằm khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế-xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. Hồi tháng 5, Tiểu ban đã có cuộc làm việc với TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương Nam Bộ và trước đó là cuộc làm việc đầu tiên với TP. Hà Nội và 12 địa phương lân cận vào 23/4/2019.
Cùng dự với Thủ tướng tại cuộc làm việc hôm nay có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các thành viên Tiểu ban; lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu chính của cuộc làm việc là “lắng nghe các ý kiến nói thẳng, như trong miền Trung, Tây Nguyên gọi nôm na là “nói toạc móng heo”, về các vướng mắc, trở ngại”. Nói cái tốt, cái mới cần nhân rộng trong phát triển của đất nước thông qua khu vực 10 địa phương “đầy nắng, đầy gió”.
Theo Thủ tướng, miền Trung, Tây Nguyên có vị trí địa lý, có vai trò kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại quan trọng và thời gian qua, có nhiều đóng góp vào sự phát triển đất nước. Nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… Dân số của vùng trên 12 triệu người, chiếm gần 13% dân số cả nước, chiếm 1/4 diện tích cả nước, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Những thế mạnh này cần đặt ra rõ hơn trong thảo luận về chiến lược phát triển của đất nước. “Từng tỉnh phải làm gì, cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải làm gì để đóng góp cho sự phát triển đất nước? Có phải đây là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước không?”, Thủ tướng đặt vấn đề.
Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn lắng nghe ý kiến từ các địa phương để làm sao văn kiện bám sát, “không thoát ly thực tiễn”, không chỉ góp ý tầm nhìn 5 năm, 10 năm mà hướng tới năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, “chúng ta đạt đến trình độ nào trong phát triển”. “Chúng ta phải có khát vọng đưa đất nước, đưa miền Trung, Tây Nguyên phát triển hơn nữa chứ không phải dừng lại ở đây”.
Thủ tướng đề nghị các địa phương phát biểu ý kiến để Tiểu ban tổng hợp, phân tích, trong đó, nêu một số vấn đề gồm: Nét nổi bật, kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình trong 5 năm, 10 năm qua, đặc biệt là “những cách vận dụng sáng tạo, mô hình mới, thành công mới, những nút thắt, vấn đề trọng tâm cần giải quyết là gì”. Từ đó, đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển địa phương, vùng và cả nước; đề cập thêm về quan điểm phát triển, đột phá chiến lược. “Cùng với 3 đột phá mà Đại hội trước đã nói thì lần này có đột phá chiến lược nào mới mà các đồng chí đề xuất?”.

Đức Tuân
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile