Thứ ba 21/01/2020 21:34

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Masan giảm 1200 tỉ đồng

20/08/2019 11:08
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất (đã soát xét) 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) đạt 18.099 tỉ đồng, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Nhà máy In tiền Quốc gia nói về khoản lỗ 11,2 tỉ đồng Nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng sau thuế Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính chuẩn quốc tế từ 2025

Trong đó, doanh thu đến từ mảng thực phẩm và đồ uống là cao nhất với 7.979 tỉ đồng; chuỗi giá trị thịt đem lại doanh thu 6.741 tỉ đồng; mảng khai thác mỏ và chế biết khoáng sản đạt doanh thu 2.690 tỉ đồng.

trong 6 thang dau nam loi nhuan cua masan giam 1200 ti dong
Chinsu là dòng sản phẩm chủ lực của Masan. Ảnh: The Leader.

Mức lợi nhuận gộp đạt 5.130 tỉ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 2.438 tỉ đồng, giảm mạnh 34% so với cùng kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính của MSN giảm tới 31% còn 1.086 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 905 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,5% còn 2.744 tỉ đồng.

Các công ty liên kết đem về 980 tỉ đồng lợi nhuận cho tập đoàn, trong khi kết quả từ “các hoạt động khác” mang lại lợi nhuận âm 22 tỉ đồng. 

Hàng tồn kho tăng từ 4.300 tỉ đồng hồi đầu kỳ lên 6.000 tỉ đồng tính đến 30/6. Khoản nợ phải trả ngắn hạn cũng tăng từ 15,7 nghìn tỉ lên 18,36 nghìn tỉ, trong khi nợ phải trả dài hạn giảm 1.000 tỉ đồng so với đầu kỳ, còn 13.632 tỉ đồng.

trong 6 thang dau nam loi nhuan cua masan giam 1200 ti dong
Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm của MSN.

Tính đến ngày 30/6, tập đoàn có vốn chủ sở hữu 36.028 tỉ đồng, trong đó vốn cổ phần là 11.689.464.000.000 đồng.   

Do đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Masan giảm mạnh (34%) so với cùng kỳ, đạt 2.416 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 35%, đạt 2.191 tỉ đồng. Mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng giảm từ 2.893 đồng/cp xuống còn 1.617 đồng/cp.

Lợi nhuận của từ từng mảng kinh doanh cụ thể như sau: Mảng thực phẩm và đồ uống đem lại lợi nhuận 1.205 tỉ đồng; chuỗi giá trị thịt 214 tỉ đồng; khai thác mỏ và chế biến 105 tỉ đồng (giảm 4 lần so với cùng kỳ); lợi nhuận khác 972 tỉ đồng.

MSN hiện có 3 công ty con do tập đoàn sở hữu trực tiếp gồm: Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH) do MSN sở hữu 85,7% vốn; Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (MH) do MSN sở hữu 99,9% vốn; CTCP Masan MEATlife (MML - trước đây là Masan Nutri-Science) do MSN sở hữu 81,2%.

Ngoài ra, MSN có tới 48 công ty con sở hữu gián tiếp với tỷ lệ sở hữu từ 57,1% đến 99%. Bên cạnh đó còn có 6 công ty liên kết do MSN sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Trong các công ty nói trên, MSN công khai tỷ lệ sở hữu, riêng tại Techcombank (MSN liên kết sở hữu trực tiếp), tập đoàn không công bố tỷ lệ cổ phần sở hữu cụ thể.

Diệu Anh (T/H)
Xem phiên bản mobile