UBND tỉnh Lâm Đồng đang "giơ cao đánh khẽ" Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt?

14/08/2021 21:19 Chính sách - Pháp luật
Cách đây ít ngày, Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt do vi phạm hành chính về pháp luật Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước với số tiền bị xử phạt là 328 triệu đồng. Nếu chỉ nghe về nội dung trên, bạn đọc đều tấm tắc với sự quyết liệt và nghiêm khắc của chính quyền địa phương nhưng liệu có sự  “giơ cao, đánh khẽ” của UBND tỉnh Lâm Đồng với Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt?
ubnd tinh lam dong dang gio cao danh khe cong ty co phan sua da lat Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt bị xử phạt 328 triệu đồng do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt (thành viên của Tập đoàn TH từ năm 2014) là chủ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalatmilk tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Dalatmilk).

Đã “giơ cao”

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2075/QĐ-XPVPHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký, ban hành ngày 10/8/2021, Dalatmilk đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước như sau: 1) Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép với lưu lượng 111m3/ngày đêm; 2) Không thực hiện biện pháp chống thấm tại các hồ chứa nước thải chăn nuôi; và 3) Không xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tại 3 trang trại chăn nuôi như đã cam kết tại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Những hành vi trên của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt vi phạm các quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Như vậy, theo thông tin từ Quyết định số 2075/QĐ-XPVPHC mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành để xử phạt Dalatmilk có thể thấy: 1) Doanh nghiệp này đến nay chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; và 2) Doanh nghiệp này đã chủ động vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường nhưng không ai biết là doanh nghiệp này vi phạm từ bao giờ?

Nhưng “đánh khẽ”

Cụ thể hơn, với hành vi “ Không xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tại 3 trang trại chăn nuôi như đã cam kết tại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt…”, Dalatmilk đã vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt bổ sung:“Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 và điểm đ khoản 4 điều này”. Như vậy với hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt, doanh nghiệp này phải bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng; Tuy nhiên, trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2075/QĐ-XPVPHC không thấy UBND tỉnh Lâm Đồng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với Dalatmilk.

Vấn đề có thể đặt ra?

1) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng là đơn vị xét đề nghị xử phạt vi phạm hành chính có thể “quên” chưa đưa nội dung “hình thức xử phạt bổ sung” đối với Công ty cổ phần sữa Đà Lạt vào Quyết định xử phạt. Trong trường hợp này, hoàn toàn có thể bổ sung nội dung “hình thức xử phạt bổ sung” vào “Quyết định sửa đổi, bổ sung” để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật;

2) Có thể, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp “tiếp tục hoạt động”, chính quyền địa phương đã “bỏ qua quy định của Chính phủ” để doanh nghiệp tiếp tục bức tử môi trường?

3) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng liệu có thực hiện tốt việc kiểm soát môi trường tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalatmilk?

Những vấn đề nêu trên đang được Tạp chí Công nghiệp môi trường gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng, khi đó, thông tin minh bạch sẽ được truyền tải trong nội dung bài viết tiếp theo.

Nguyễn Quang

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động