Bình Định:

Xây dựng môi trường du lịch phát triển bền vững

25/05/2020 09:46 Địa phương
Mục tiêu được đặt ra trong Đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đó là đến năm 2030, 100% khách sạn, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Công an Bình Định: Cam kết giảm thiểu rác thải nhựa
xay dung moi truong du lich phat trien ben vung

Đoàn viên thanh niên đạp xe kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Lễ hội Du lịch hè Quy Nhơn - Bình Định.

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng môi trường du lịch tỉnh Bình Định theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cơ sở dịch vụ du lịch, cộng đồng và du khách về bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm an toàn, an ninh, lành mạnh; ứng xử văn minh du lịch.

Đề án cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như trong giai đoạn 2020 - 2025 như: 100% các loại hình du lịch phát triển theo hướng bền vững; Lồng ghép chặt chẽ vấn đề đảm bảo môi trường du lịch với việc xây dựng các chương trình hành động chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch; 100% các khu, điểm du lịch công cộng, các bãi tắm công cộng, điểm dừng chân … được bố trí thùng rác;100% khách sạn được hướng dẫn, triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường…

Trong giai đoạn 2025- 2030, sẽ hướng đến mục tiêu 100% cơ sở dịch vụ du lịch được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch; 100% khách sạn, khu điểm du lịch thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường…

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra 05 nhóm giải pháp để thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Du lịch - cơ quan thường trực của tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện Đề án này./.

Việt Anh
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động