Thứ bảy 29/01/2022 05:38

10 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội thu 290.262 tỉ đồng

14/11/2019 09:47
Theo thống kê, tính đến hết tháng 10/2019, ngành Bảo hiểm xã hội đã chạm mốc 80,7% kế hoạch của cả năm, số tiền thu về là 290.262 tỉ đồng...
Công khai 500 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội Tỉ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế nước ta đạt 88,5% dân số Thu hồi 27,963 tỉ đồng qua thanh, kiểm tra bảo hiểm xã hội

Trong tháng 10/2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 15,414 triệu người, tăng 181 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 98,8% so với kế hoạch Chính phủ giao. Trong đó, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,919 triệu người; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao.

Trong tháng 10, toàn ngành BHXH thu được 29.800 tỉ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019, toàn ngành thu 290.262 tỉ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH 195.389 tỉ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.844 tỉ đồng, thu bảo hiểm tự nguyện (BHTN) là 13.965 tỉ đồng, thu BHYT 76.589 tỉ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỉ đồng.

10 thang nam 2019 bao hiem xa hoi thu 290262 ti dong
10 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội đã đạt 80,7% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, toàn ngành BHXH đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ngành BHXH Việt Nam cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN…

Liên quan đến chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 10, đã chi 25.751 tỉ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỉ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm.

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 33.133 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 122.265 tỉ đồng, chi Quỹ BHTN 4.629 tỉ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 86.321 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam cho hay, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với đó, tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Thanh Hương
Xem phiên bản di động