Thứ hai 10/08/2020 12:49

88% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động tốt

21/10/2019 10:50
Xử lý nước thải bệnh viện là một trong những khâu quan trọng trong chuỗi những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh được những tác động xấu của chất thải y tế, nước thải bệnh viện, rác thải... đối với môi trường và cuộc sống hiện nay. 
Điểm sáng ở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức

Thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiến hành tổng điều tra trên phạm vi toàn quốc về thực trạng rác thải và đánh giá mức độ ô nhiễm.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, tính đến hết năm 2017, cả nước có 478/543 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động tốt, đạt tỷ lệ 88%. Tổng số bệnh viện có lò đốt để xử lý chất thải rắn y tế là 192 bệnh viện; trong đó, tuyến trung ương có 1 bệnh viện, tuyến tỉnh có 52 bệnh viện, tuyến huyện có 135 bệnh viện và tư nhân có 4 bệnh viện.

88 benh vien co he thong xu ly nuoc thai y te hoat dong tot
Xử lý chất thải y tế là vấn đề cấp thiết hiện nay. 

Kết quả tự chấm điểm việc triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp của 645 cơ sở y tế cho thấy, tuyến trung ương có 80% đơn vị đạt loại tốt, 20% đơn vị đạt loại khá, không có cơ sở nào đạt loại trung bình và không đạt. Tại tuyến tỉnh có 49% đơn vị đạt loại tốt, 40% đạt loại khá và 11% đơn vị đạt loại trung bình, không có cơ sở y tế nào xếp loại không đạt. Tuyến huyện có 44% đơn vị đạt loại tốt, 48% đơn vị đạt loại khá, còn 8% đơn vị đạt loại trung bình. Tuyến xã có 44% đơn vị đạt loại tốt, 37% đơn vị đạt loại khá và 19% đơn vị đạt loại trung bình.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho các cán bộ là lãnh đạo các cơ sở y tế, đại diện ngành tài nguyên và môi trường, cảnh sát môi trường, các cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế cùng các nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc ngành y tế trên toàn quốc. Duy trì cập nhật thông tin về các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý môi trường y tế trên website của Cục Quản lý môi trường y tế.

Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ về công tác quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp tại các cơ sở y tế. Nội dung kiểm tra tập trung vào các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải, thiết bị xử lý chất thải y tế. Việc thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, quản lý vệ sinh lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp. Ngoài việc xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, các đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện thủ tục pháp lý trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý môi trường y tế tiếp tục rà soát xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý môi trường y tế phù hợp với tình hình thực tế, tạo hành lang pháp lý để triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đồng thời triển khai các mô hình về lĩnh vực quản lý môi trường y tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường y tế.

Chất thải y tế ảnh nếu không được xử lý kỹ lưỡng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Con người khi tiếp xúc với chất thải y tế sẽ gây nên bệnh tật và những tổn thương cho cơ thể con người do những vật sắc nhọn như kim tiêm…Đối với môi trường, chất thải y tế không được xử lí đúng cách sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Thúy Hà
Xem phiên bản mobile