Hà Giang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn: Quản lý hiệu quả các công trình dự án đầu tư

29/01/2024 08:32 Kinh tế, xã hội
Đồng Văn là huyện vùng cao núi đá biên giới của tỉnh Hà Giang nơi cực Bắc của Tổ quốc, những năm qua, nhờ tăng cường công tác quản lý, giám sát, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Nhiều công trình sau khi nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt quy trình xây dựng, nhất là đối với công trình trọng yếu của địa phương, từ khâu khảo sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đưa vào sử dụng và duy trì bảo hành, bảo trì… Với tổng số công trình đầu tư thực hiện năm 2023 là 108 công trình (65 công trình đang thi công, 31 công trình đã quyết toán, 10 công trình chuẩn bị nghiệm thu và 02 công trình đang lập hồ sơ). Tổng vốn đầu tư được giao năm 2023 là 216,6 tỷ đồng, đã giải ngân được 195,0 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn được giao. Các nguồn vốn chuyển từ 2022 sang năm 2023 thực hiện là 96,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn: Quản lý hiệu quả các công trình dự án đầu tư
Quảng trường và Trung tâm hội nghị huyện Đồng Văn được đầu tư xây dựng và hoàn thành tháng 4 năm 2023.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban quản lý luôn sát sao, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, thi công công trình thực hiện đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ thi công được quy định trong hợp đồng. Chất lượng thi công công trình được Ban quản lý kiểm soát ngay từ khâu đầu vào. Tất cả nguyên vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được nghiệm thu, đảm bảo đủ số lượng, nguồn gốc rõ ràng, đúng chủng loại quy định trong hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Ninh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn chia sẻ: “Nhìn tổng thể có thể thấy các dự án được đầu tư đúng mục đích, cải thiện rõ rệt cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban quản lý đã tổ chức thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Trong quá trình thi công các công trình, dự án, lãnh đạo và cán bộ Ban quản lý được phân phụ trách thường xuyên xuống công trường theo dõi, giám sát, nắm tình hình triển khai của từng gói thầu, đơn vị nhà thầu”.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Địa hình khá phức tạp, bị chia cắt mạnh và thấp dần từ tây bắc xuống đông nam; mặt bằng không có sẵn nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó, đặc biệt là những công trình không được bố trí kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; nhiều tuyến đường có độ dốc lớn, quanh co, hay bị sạt lở vào mùa mưa… đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình thi công dự án. Với mục tiêu đảm bảo chất lượng công trình, Ban quản lý đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán, thanh toán các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn xác định thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo, Ban Quản lý sẽ tiếp tục góp sức cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Đồng Văn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ly Sơn

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động