Bình Định phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% - 8% trong năm 2024

01/12/2023 20:47 Kinh tế, xã hội
Sáng 01/12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.
Bình Định phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% - 8% trong năm 2024
Hội nghị điểm đầu UBND tỉnh Bình Định

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thuý Vân; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, đánh giá năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả, có 18/19 chỉ tiêu phát triển KT-XH được HĐND tỉnh giao thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,61%. Chỉ tiêu không đạt duy nhất là Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 3,5% so với kế hoạch đề ra là tăng từ 7,5-7,7%.

Trong 8 chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho các sở ngành địa phương có 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới.

Báo cáo cũng nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH của năm 2023 như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp (IIP)... chưa đạt kế hoạch cả năm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn bị ngưng trệ, dừng đầu tư hoặc chậm triển khai. Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn tồn tại một số hạn chế, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn.

Về nhiệm vụ năm 2024, UBND tỉnh xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,5% - 8%. Trong đó, tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững;...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, đề ra những phương hướng, giải pháp của năm 2024 sắp tới.

Bình Định phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% - 8% trong năm 2024
Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu địa phương

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2023, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, tỉnh Bình Định đã hình thành hệ thống chỉ số KT-XH và dựa vào chỉ số để chỉ đạo, điều hành. Đáng chú ý, khi điều hành bằng chỉ số, cả hệ thống chính trị có sự điều chỉnh, cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến xã vào cuộc, đồng hành cùng UBND các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các ngành, địa phương đã có ý thức vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đã mang lại kết quả tích cực, đóng góp cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó cần lưu ý tới việc giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách. Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và tổ chức công bố Quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khắc phục, nhất là đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá, chưa linh hoạt, thậm chí còn cứng nhắc….

Đối với mục tiêu phát triển KT-XH năm 2024 sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Định hướng năm 2024, tỉnh đã xác định rõ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%. Như vậy, chúng ta phải xây dựng các chỉ tiêu rất chi tiết, cụ thể đến từng ngành, địa phương và ở địa phương phải làm đến cấp xã. Năm 2024, tỉnh cũng bổ sung một số chỉ tiêu giao cụ thể đến cấp xã”. Các nhiệm vụ trọng tâm lưu ý là Phát triển kinh tế, phát triển du lịch, tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, chống lấn chiếm đất đai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó, việc chuyển đổi số phải thể hiện rõ bằng những công việc thực tế.

Đối với công tác cải cách hành chính, việc thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu: “Năm 2024, tỉnh tập trung đột phá về cải cách hành chính, đạo đức công vụ và sắp xếp vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Theo đó, tỉnh củng cố lại đạo đức công vụ, sẽ xây dựng lại vị trí việc làm, tổng rà soát sắp xếp vị trí việc làm lại từ dưới xã lên đến tỉnh, xong thì sắp xếp người vào vị trí và đào tạo cho phù hợp nhưng phải làm đúng đề án vị trí việc làm mà Bội Nội vụ quy định và các bộ ngành liên quan đã xây dựng.

Tỉnh sẽ xây dựng một kế hoạch tự kiểm tra đạo đức công vụ, tự thực thi đạo đức công vụ từ cấp xã trở lên; từ quý II/2024 trở đi thì tỉnh thành lập các tổ kiểm tra để bắt buộc chúng ta phải thực thi đúng, cán bộ công chức phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Công Thành
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động