Bình Định: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

29/01/2024 08:37 Kinh tế, xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn số 582/UBND-TH ngày 23/01/2024 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 518/BNN-KL ngày 17/01/2024 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại Công văn.
Bình Định: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn)

Cụ thể, tại văn bản nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, phành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung như sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR và Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực trọng điểm phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật; đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng (đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật; quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là cơ sở sử dụng gỗ rừng tự nhiên; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các đối tượng vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra các trọng điểm cháy rừng, rà soát bổ sung phương án, kế hoạch PCCCR của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR, không để xảy ra cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quán triệt, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 đối với nhiệm vụ hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vào năm 2026, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo chế độ chính sách, động viên kịp thời để lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương và theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết./.

Công Thành

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động