Bộ Y tế quyết tâm giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành

24/09/2019 05:00 Tác động môi trường
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới đây đã ký ban hành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.
Thanh tra đấu thầu thuốc, mua sắm thết bị... tại Bộ Y tế Chưa phát hiện trường hợp nhiễm độc thủy ngân Đặc trưng của nguồn gây ô nhiễm nước các lưu vực sông theo vùng kinh tế

Bộ Y tế nhấn mạnh, chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Riêng trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau: chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất…

Theo nhận định của Bộ Y tế, các trang thiết bị có nguồn gốc từ nhựa được dùng trong các hoạt động này hoàn toàn có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn với môi trường.

bo y te quyet tam giam thieu chat thai nhua trong nganh
Bộ Y tế quyết tâm giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành - Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề án giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế, cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Y tế nghiêm túc thực hiện một số nội dung như:

Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị… thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng; phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và nilon khó phân huỷ trong đơn vị.

Bộ Y tế đề nghị đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân huỷ để thu gom, tái chế đúng quy định.

Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

Tổ chức ký cam kết giữa thủ trưởng đơn vị với lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch vụ tại cơ sở y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa; nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, cộng đồng và môi trường.

Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí được giao hàng năm của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện chỉ thị; phát động phong trào thi đua và chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

Duy Khang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động